Mocht u ontevreden zijn over de behandeling dan kunt u dit aangegeven en wordt samen naar een oplossing gezocht. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt dan kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen, NVO (www.nvo.nl) of VEN (www.emdr.nl). Bij vragen of klachten over de geleverde zorg kunt u zich ook richten tot de Inspectie voor de gezondheidszorg: www.igz.nl


Folder (pdf)
Klachtenformulier (doc)